Forside %gt; EU-opholdsdokumenter %gt; Pobyt obywateli UE w Danii

Pobyt obywateli UE w Danii

EU-Ophold_Europakort

Obywatel UE ma prawo wjazdu do Danii i pobytu przez okres do 3 miesięcy bez potrzeby występowania o zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu. Osoby poszukujące pracy mogą przebywać w Danii do 6 miesięcy bez takiego zaświadczenia. Zarówno trzymiesięczny jak i sześciomiesięczny okres pobytu liczą się od dnia wjazdu.

Osoba przewidująca, że jej pobyt w Danii przeciągnie się ponad 3 miesiące, winna przed upływem tego czasu ubiegać się o zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu.

Zaświadczenie zarejestrowania pobytu stanowi dokumentację, że dana osoba ma prawo przebywać w Danii jako obywatel państwa UE lub członek rodziny obywatela państwa UE.

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu stanowi zaświadczenie rejestracji pobytu obywatela UE w Danii. Jest ono ważne na czas nieokreślony – ważność trwa tak długo, jak długo spełniane są warunki będące podstawą jego wydania.

Po pięciu latach nieprzerwanego pobytu w Danii można wystąpić o kartę pobytu na czas nieokreślony.

Przepisy w zakresie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin w Danii reguluje rozporządzenie o pobycie w Danii cudzoziemców objętych przepisami Unii Europejskiej (po duńsku: EU-opholdsbekendtgørelsen).

Po otrzymaniu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu można zwrócić się do biura obsługi obywateli - Borgerservice - w gminie zamieszkania w celu uzyskania numeru personalnego CPR i karty ubezpieczenia zdrowotnego. Zaświadczenie zarejestrowania pobytu stanowi zatem podstawę uzyskania numeru personalnego CPR.

Obywatele Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji nie muszą ubiegać się o zaświadczenie zarejestrowania pobytu, ponieważ jako obywatele obszaru nordyckiego mają prawo przebywać w Danii bez zezwolenia.

Kto może uzyskać zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu?

Wniosek i dokumenty

 

Czas rozpatrywania wniosku

 

 

 

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 15. jun 2016
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |English