Forside %gt; Børn %gt; Samvær %gt; Hvordan får I hjælp i Statsforvaltningen?

Hvordan får I hjælp i Statsforvaltningen?

Barn_i_midten

Hvis I er uenige om samværet, skal den af jer, som søger samvær, udfylde en blanket, som sendes til Statsforvaltningen.

Gå til ansøgningsblanketten om samvær

Når vi modtager ansøgningen, bliver I inviteret til et møde hos os i Statsforvaltningen.

Vi mener, det er meget vigtigt, at I har et godt samarbejde om barnet. Vi vil derfor på mødet hjælpe jer med at få en bedre dialog.

I vil også få tilbudt børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling. 

Det er altid bedst, at I bliver enige om, hvordan samværet skal være. Hvis I ikke kan blive enige, træffer vi afgørelse om samværet på grundlag af de oplysninger, I har givet os. Der kan også blive tale om, at vi indhenter oplysninger andre steder fra. Barnet skal også inddrages i sagen. Det kan for eksempel foregå på den måde, at der foretages en børnesagkyndig undersøgelse, eller ved at vi taler med barnet.

Statsforvaltningen træffer afgørelsen ud fra, hvad der er bedst for barnet.

Statsforvaltningen fastsætter normalt kun det overordnede omfang af samværet. I skal så selv træffe mere detaljerede beslutninger om samværet. Hvis I ikke kan blive enige om dette, kan vi tilbyde jer børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling.

I kan klage over Statsforvaltningens afgørelse til Ankestyrelsens Familieretsafdeling. Du skal sende din klage til Statsforvaltningen, der så sender klagen og sagens bilag til Ankestyrelsens Familieretsafdeling.

Hvis du skal have fastsat samvær med et barn, der bor i udlandet, kan du finde information på Ankestyrelsens hjemmeside.

Hvis dit barn af kommunen er anbragt uden for hjemmet, kan Statsforvaltningen ikke træffe afgørelse om samvær. Du skal så i stedet kontakte kommunen.

Til toppen af siden
Senest opdateret 30. jun 2013
Kontakt os

Hjælp til børn:

morogfarskalskilles.dk

Hjælp til forældre:

www.børnimidten.dk

 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |Kontakt redaktionen |English