Forside %gt; Børn %gt; Samvær %gt; Hvordan får I hjælp i Statsforvaltningen?

Hvordan får I hjælp i Statsforvaltningen?

Barn_i_midten

I Statsforvaltningen kan vi hjælpe jer med at få et bedre samarbejde til gavn for jeres fælles barn. Det kan for eksempel være, hvis I oplever situationer, hvor I har brug for hjælp til at håndtere jeres forældresamarbejde og lave aftaler om samvær, som fungerer godt for jeres barn. Hvis I ønsker hjælp fra Statsforvaltningen, skal I udfylde og indsende "kontaktskema om forældremyndighed, bopæl ogsamvær".

Gå til kontaktskema

Når vi modtager jeres henvendelse, vil vi vurdere, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe jer til at opnå de løsninger, som er bedst for netop jeres barn. I nogle tilfælde vil vi ringe til jer, så vi sammen kan finde ud af, hvad der er det bedste forløb i Statsforvaltningen i jeres situation.

Det kan være nødvendigt, at I deltager i et eller flere møder. Statsforvaltningen har flere forskellige mødeformer. Hvis der er behov for et møde, vil vi indkalde jer til den type møde, som vi vurderer, er bedst egnet til at løse de problemstillinger, I oplever i samarbejdet om jeres barn. I kan også vælge at bede om børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling. 

Vi mener, det er meget vigtigt, at I har et godt samarbejde om barnet. Vi vil derfor på mødet hjælpe jer med at få en bedre dialog.

Det er altid bedst, at I bliver enige om, hvordan samværet skal være. Hvis I ikke kan blive enige, kan vi træffe afgørelse om samværet på grundlag af de oplysninger, I har givet os. Der kan også blive tale om, at vi indhenter oplysninger andre steder fra. Barnet skal også inddrages i sagen. Det kan for eksempel foregå på den måde, at der foretages en børnesagkyndig undersøgelse, eller ved at vi taler med barnet.

Statsforvaltningen træffer afgørelsen ud fra, hvad der er bedst for barnet.

Statsforvaltningen fastsætter normalt kun det overordnede omfang af samværet. I skal så selv træffe mere detaljerede beslutninger om samværet. Hvis I ikke kan blive enige om dette, kan vi tilbyde jer børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling.

Hvis du ønsker samvær med et barn, der bor i udlandet, kan du finde information på Ankestyrelsens hjemmeside.

Hvis dit barn af kommunen er anbragt uden for hjemmet, kan Statsforvaltningen ikke træffe afgørelse om samvær. Du skal da i stedet kontakte kommunen.

Til toppen af siden
Senest opdateret 18. maj 2015
Kontakt os

Hjælp til børn:

morogfarskalskilles.dk

Hjælp til forældre:

www.børnimidten.dk

 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |Kontakt redaktionen |English